ĐHĐCĐ Thuduc House: Trình kế hoạch lợi nhuận công ty mẹ 120,5 tỷ đồng, chia cổ tức và thưởng 25%

Thứ ba, 24 Tháng 4 2018 20:45

TDH đang trình Đại hội đồng cổ đông chia cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 10% và thưởng cổ phiếu 15%.

Sáng ngày 24/04/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2017 của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức – Thuduc House (mã TDH) đang diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh.

Theo báo cáo, năm 2017 tiếp tục đánh dấu sự tăng trưởng vượt bậc của Thuduc House Group. Tổng doanh thu tăng gần gấp đôi, đạt gần 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 130 tỷ đồng, tăng 21%, vượt 10% kế hoạch. Trong đó, hơn 77% lợi nhuận chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh giúp EPS tăng từ mức 1.121 đồng lên 1.444 đồng/cổ phần (tăng gần 30%).
Năm qua, TDH tiếp tục tái cơ cấu hoạt động theo hướng tập trung phát triển mở rộng các hoạt động kinh doanh cốt lõi và hạn chế các lĩnh vực khác. Nhiều dự án mới được mở bán trong năm với tốc độ tiêu thụ rất nhanh, đẩy mạnh hợp tác toàn diện với một số đối tác lớn để phát triển quỹ đất tiềm năng tại các quận trung tâm, tích cực nghiên cứu các dự án mới, tìm kiếm nguồn vốn dài hạn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tái cấu trúc ngành kinh doanh kém hiệu quả.
Với kết quả hoạt động nói trên, TDH trình Đại hội đồng cổ đông chia cổ tức 10% bằng tiền cho năm tài khóa 2017, tương đương hơn 81,6 tỷ đồng để chia cổ tức. Ngoài ra, TDH sẽ tiến hành chia thưởng cổ phiếu tỷ lệ 15%. Nguồn thực hiện là thặng dư vốn và quỹ đầu tư phát triển.
Năm 2018, TDH vẫn tập trung vào 2 lĩnh vực nòng cốt là bất động  sản và thương mại – xuất nhập khẩu. Trong đó, phát triển bất động sản phải chiếm tỷ trọng lớn từ 60% trở lên trong toàn bộ cơ cấu ngành của Tập đoàn với sản phẩm chủ yếu cần tập trung phát triển là đất nền, văn phòng và căn hộ dịch vụ trung và cao cấp bán hoặc cho thuê.
Đối với hoạt động thương mại – xuất nhập khẩu, năm 2018 TDH sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hoạt động kinh doanh và xuất khẩu nông sản, khoảng sản, sản phẩm phục vụ nông nghiệp.
Với định hướng trên, TDH đặt kế hoạch doanh thu 1.786,8 tỷ đồng cho công ty mẹ, tăng 20,27%; hợp nhất là 2.276,6 tỷ đồng, tăng 18,4% so với năm 2017. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 151,2 tỷ đồng, tăng 15,7%; công ty mẹ 120,5 tỷ đồng, tăng 23,4% so với năm 2017. Cổ tức kế hoạch 10%, tương đương gần 94 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế sẽ chia trả cổ tức.
Xuân Hiếu

Bài viết xem thêm