Trầm Bê khóc tại Tòa, nói không phục tội danh “cố ý làm trái”

Thứ năm, 11 Tháng 1 2018 11:52

Trầm Bê khóc tại Tòa, nói không phục tội danh “cố ý làm trái”

Ông Trầm Bê khai quen biết Phạm Công Danh từ trước, khi Danh đề nghị được cho vay, Trầm Bê nói sẵn sàng đồng ý cho Danh vay nhưng phải có tài sản đảm bảo. Thứ nhất là bất động sản có giá trị cao, hai là bằng sổ tiết kiệm, thứ ba bằng các chứng thư bảo lãnh của ngân hàng.

Có suy nghĩ gì về việc Danh vay, HĐXX hỏi. Trầm Bê khai không cần suy nghĩ, bất cứ khách hàng nào có tài sản đảm bảo thì phải ưu tiên cho khách hàng vay.

Chủ tọa hỏi trường hợp cụ thể ở đây Danh cũng là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng có suy nghĩ về việc này. Trầm Bê cho rằng Chủ tịch HĐQT ngân hàng vẫn được phép đi vay ngân hàng khác, chỉ không được vay chính ngân hàng mình.

Chủ tọa hỏi Trầm Bê có biết điều kiện tiên quyết để cho khách hàng vay là gì, theo luật TCTD? Trầm Bê cho biết điều kiện cho vay là phải có tài sản đảm bảo, phải thu được vốn, phải có lợi nhuận.

Tuy nhiên chủ tọa cho biết theo quy định Luật TCTD, điều kiện đầu tiên và tiên quyết là phải có phương án vay vốn, phương án trả nợ ra sao. Trầm Bê cho rằng là tùy do nhận thức.

Chủ tọa cho rằng nếu làm nghiệp vụ ngân hàng phải chấp hành đúng quy định. Phải xem xét phương án kinh doanh thực tế là gì, có khả năng trả nợ không. Trong trường hợp này Trầm Bê không quan tâm các điều kiện này. Trầm Bê khai do khi đặt điều kiện với Danh xong và dẫn xuống Phan Huy Khang là TGĐ Sacombank là người nắm nghiệp vụ vững. Phương án cho vay, khả năng trả nợ là do phía Khang phụ trách.

4, 5 ngày sau, Khang mời Trầm Bê xuống, có Danh ở đó. HĐQT chuyển tiền theo bảo lãnh cho khoản vay của Ngân hàng Đại Tín. Trầm Bê yêu cầu phải có sự đồng ý của HĐQT Ngân hàng Đại Tín chuyển tiền bảo lãnh vay.

Chủ tọa hỏi có biết việc Danh mượn bị cáo cấp tín dụng cho Danh? Trầm Bê khai không suy nghĩ việc này, đây là chỗ Danh đại diện cho 1 tập thể, đủ pháp nhân là một ngân hàng. Bên bị cáo cũng là đại diện tập thể là ngân hàng.

Khang có báo tiền này chuyển qua bảo lãnh dưới dạng tiền gì? HĐXX hỏi, Trầm Bê khai không biết, chỉ gặp Danh 2 lần, đến khi tất toán cũng không biết.

HĐXX nhận định, vì không quan tâm vấn đề khác, chỉ quan tâm có tiền gửi để bảo lãnh. Khi Khang báo lại Trầm Bê đã duyệt hạn mức tín dụng cao nhất là 1.800 tỷ bằng tiền bảo lãnh.

Chủ tọa hỏi Trầm Bê có xem giám định của NHNN không? Trầm Bê khai chưa phục lắm. Bị cáo cho rằng luật không cấm, kể cả ngân hàng quốc tế cũng vậy. Giống như khách hàng thế chấp căn nhà khi vay, nếu khách không trả được thì ngân hàng thu nhà.

Trầm Bê cũng nhấn mạnh rằng tài sản đảm bảo của Danh chứ không phải gửi thị trường 2 để bảo lãnh, đây là 1 món tài sản, sổ tiết kiệm, khoản bảo lãnh của từng khách hàng.

Bị cáo có thấy trách nhiệm của mình?, HĐXX hỏi.

“Bị cáo thấy trách nhiệm của mình nhưng mong rằng sau này luật TCTD nêu cho rõ để người khác không rơi vào cảnh như bị cáo. Bị cáo trả giá quá đắt. Bị cáo không phục việc cố ý làm trái, bị cáo nghĩ rằng đây là kinh doanh bình thường”, bị cáo Trầm Bê nói.

 

HUYỀN TRÂM/ Bizlive


Bài viết xem thêm