3 tháng đầu năm, Bộ Giao thông vận tải giải ngân gần 15% kế hoạch vốn đầu tư công được giao

Thứ sáu, 01 Tháng 4 2022 09:30

3 tháng đầu năm, Bộ Giao thông vận tải đã giải ngân được hơn 7.490 tỷ đồng, tương đương gần 15% kế hoạch năm được giao. Năm nay, Bộ Giao thông vận tải được giao 50.328 tỷ đồng vốn đầu tư công.

B

ộ Giao thông vận tải vừa thông tin đã giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước cho các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án với tổng số vốn là 41.955 tỷ đồng, tương đương hơn 83% kế hoạch năm.

Bộ Giao thông vận tải giải ngân gần 18% kế hoạch vốn đầu tư công trong quý I. Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải giải ngân gần 18% kế hoạch vốn đầu tư công trong quý I. Ảnh minh họa.

3 tháng đầu năm, Bộ Giao thông vận tải dự kiến giải ngân khoảng 7.492 tỷ đồng, đạt gần 18% kế hoạch đã giao chi tiết và gần 15% tổng kế hoạch được Thủ tướng giao.

Trong đó, các dự án ODA dự kiến giải ngân khoảng 730 tỷ đồng; dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 dự kiến giải ngân gần 2.300 tỷ đồng. Các dự án quan trọng, cấp bách giải ngân được khoảng 390 tỷ đồng. Các dự án giao thông trong nước khác dự kiến giải ngân được khoảng 960 tỷ đồng.

Theo kế hoạch các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đã đăng ký, trong quý II, ngành giao thông vận tải ước giải ngân khoảng 11.140 tỷ đồng. Lũy kế đến hết quý II, con số giải ngân ước đạt khoảng 18.500 tỷ đồng, tương đương 37% kế hoạch.

Riêng tháng 4, khối lượng giải ngân đăng ký đạt khoảng 3.720 tỷ đồng. Lũy kế hết tháng 4, ngành giao thông đặt mục tiêu giải ngân được 11.120 tỷ đồng, tương đương 21% kế hoạch Thủ tướng giao.

Nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch vốn đăng ký giải ngân vừa nêu, Bộ Giao thông vận tải đề nghị đối với các dự án đang thi công, đặc biệt là nhóm dự án có khối lượng thực hiện lớn như cao tốc Bắc - Nam, cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án cần chỉ đạo các nhà thầu, tư vấn thi công 3 ca tại hiện trường, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân dự án.

Năm nay, Bộ Giao thông vận tải được Thủ tướng giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước là 50.328 tỷ đồng.

 

Ngọc Hà/NDH


Bài viết xem thêm