“Ái nữ” Đặng gia đã chi khoảng 250 tỷ gom cổ phiếu Thành Thành Công – Biên Hòa

Thứ sáu, 04 Tháng 1 2019 03:05

Tỷ lệ sở hữu của “ái nữ” Đặng gia tại SBT đã nâng từ hơn 52,52 triệu cổ phiếu, tương đương 10,6% lên hơn 64,52 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 13,02%.

Bà Đặng Huỳnh Ức My và các doanh nghiệp liên quan Đặng gia liên tiếp ra vào ở cổ phiếu SBT.

Bà Đặng Huỳnh Ức My, thành viên Hội đồng quản trị CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (mã SBT) vừa thông báo về giao dịch cổ phiếu doanh nghiệp.

Theo đó, bà My đã thực hiện mua xong 12 triệu cổ phiếu SBT đăng ký trước đó. Thời gian thực hiện giao dịch từ 24-28/12/2018, theo phương thức giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận.

Tỷ lệ sở hữu của “ái nữ” Đặng gia tại SBT đã nâng từ hơn 52,52 triệu cổ phiếu, tương đương 10,6% lên hơn 64,52 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 13,02%.

Với vùng giá gần 21.000 đồng/cổ phiếu, “công chúa mía đường” đã chi khoảng 250 tỷ đồng nhằm gia tăng sở hữu tại Thành Thành Công – Biên Hòa.

Trước đó, từ ngày 16/11-14/12/2018, CTCP Đầu tư Thành Thành Công – cổ đông lớn nhất của SBT thực hiện mua vào 35 triệu cổ phiếu trong tổng số 45 triệu cổ phiếu đăng ký. Theo đó, Đầu tư Thành Thành Công sở hữu hơn 158,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ 32% tại SBT. Bà Ức My hiện là Chủ tịch HĐQT của Đầu tư Thành Thành Công.

Theo cơ cấu cổ đông tại SBT hiện  nay, Đầu tư Thành Thành Công là cổ đông tổ chức lớn nhất và bà My là cổ đông cá nhân lớn nhất, tổng tỷ lệ nắm giữ là hơn 45%.

Chốt phiên hôm nay 3/1, cổ phiếu SBT giảm giá phiên thứ 3 liên tiếp, đứng ở mức 19.950 đồng/cổ phiếu.

 

HUYỀN TRÂM/ Bizlive


Bài viết xem thêm