Chuyện động trời ở Hà Giang và sự liều lĩnh của ông Vũ Trọng Lương

Thứ tư, 18 Tháng 7 2018 16:59

Dư luận cả nước không tin rằng một mình ông phó phòng khảo thí Vũ Trọng Lương tự ý can thiệp sửa kết quả bài thi của 114 thí sinh ở Hà Giang, mà phải có cả đường dây.

Vương Fương Anh


Bài viết xem thêm