Cisco giới thiệu cụm AI Nexus HyperFabric

cisco gioi thieu cum ai nexus hyperfabric 6663b354b6abc
Chú thích ảnh

Thể hiện tầm nhìn của Cisco Networking Cloud trong việc đơn giản hoá kết nối mạng, Cisco đang đưa ra thị trường một giải pháp cơ sở hạ tầng đầu cuối toàn diện, sẵn sàng cho doanh nghiệp, giúp mở rộng quy mô khối lượng công việc liên quan tới AI tạo sinh. Giải pháp cụm AI Cisco Nexus HyperFabric kết hợp mạng gốc AI của Cisco với phần mềm tính toán tăng tốc và AI của NVIDIA cũng như kho dữ liệu VAST sạch. Giải pháp cụm này được thiết kế để cho phép khách hàng tập trung vào sự đổi mới dựa trên AI và những cơ hội doanh thu mới thay vì chỉ tập trung vào quản lý CNTT.

Giải pháp cụm tại chỗ này sử dụng một nơi duy nhất để thiết kế, triển khai, giám sát và đảm bảo khối lượng công việc của nhóm AI và trung tâm dữ liệu. Nó hướng dẫn người dùng từ khâu thiết kế, triển khai được xác thực đến giám sát và đảm bảo cơ sở hạ tầng AI sẵn sàng cho doanh nghiệp. Với khả năng quản lý đám mây, khách hàng có thể dễ dàng triển khai và quản lý các mạng lưới quy mô lớn trên các trung tâm dữ liệu, hạ tầng colocation và các điểm đầu cuối.

Giải pháp Cụm AI Cisco Nexus HyperFabric cung cấp các hoạt động tự động hóa và quản lý qua đám mây trên một hệ thống tính toán và mạng lưới thống nhất, kết hợp với bộ chuyên mạch chuyển mạch Ethernet của Cisco sử dụng công nghệ Cisco Silicon One, tích hợp với phần mềm tính toán tăng tốc NVIDIA và NVIDIA AI Enterprise cũng như kho dữ liệu VAST. Giải pháp bao gồm: Khả năng quản lý đám mây của Cisco giúp đơn giản hoá hoạt động CNTT trong tất cả các giai đoạn quy trình làm việc; Bộ chuyển mạch Cisco Nexus 6000 series dành cho kiến trúc mạng “spine and leaf”, mang lại hiệu suất mạng Ethernet 400G và 800G; Nhóm mô-đun Cisco Optics QSFP-DD cung cấp sự lựa chọn về các thiết bị quang cho khách hàng cùng mật độ các thiết quang siêu cao; Phần mềm NVIDIA AI Enterprise giúp tinh gọn công việc phát triển và triển khai khối lượng công việc AI tạo sinh ở cấp độ sản xuất; Dịch vụ vi mô suy luận NVIDIA NIM được tích hợp sẵn trong NVIDIA AI Enterprise giúp tăng tốc triển khai các mô hình nền tảng trong khi vẫn đảm bảo an toàn dữ liệu; GPUs NVIDIA Tensor Core bắt đầu với NVIDIA H200 NVL, được thiết kế ngay từ đầu giúp tăng ckhối lượng công việc AI tạo sinh với hiệu suất và khả năng lưu trữ đột phá; Bộ xử lý NVIDIA BlueField-3 và BlueField-3 SuperNIC giúp đẩy nhanh quá trình tính toán AI, truy cập dữ liệu và khối lượng công việc bảo mật; Thiết kế tham chiếu doanh nghiệp cho AI được xây dựng trên NVIDIA MGX, một kiến trúc máy chủ mô-đun linh hoạt; Nền tảng dữ liệu VAST cung cấp khả năng lưu trữ hợp nhất, cơ sở dữ liệu và công cụ chức năng dựa trên dữ liệu được xây dựng cho AI.