FTSE Russell đưa chứng khoán Việt vào danh sách theo dõi nâng hạng lên thị trường mới nổi

Thứ năm, 27 Tháng 9 2018 11:49

Việt Nam, Tanzania và Argentina là 3 thị trường được FTSE Russell thêm vào danh sách theo dõi nâng hạng lên thị trường mới nổi loại 2 trong đợt phân hạng này.

FTSE Russell vừa công bố kết quả phân hạng định kỳ thị trường hàng năm, trong đó Việt Nam đã được thêm vào danh sách theo dõi nâng hạng lên thị trường mới nổi loại 2 (secondary Emerging).

Cùng với Việt Nam, 2 thị trường khác là Tanzania và Argentina cũng được FTSE Russell thêm vào danh sách theo dõi nâng hạng lên thị trường mới nổi loại 2 trong đợt phân hạng này.

Trước đó, trong tháng 6 vừa qua, Việt Nam đã không được lọt vào danh sách theo dõi nâng hạng của MSCI. Việc được thêm vào danh sách theo dõi nâng hạng của FTSE Russell sẽ là tín hiệu tích cực cho thị trường.

Việc được thêm vào danh sách theo dõi nâng hạng lên thị trường mới nổi loại 2 của FTSE Russell cũng đã được các các công ty chứng khoán trong nước dự báo từ trước.

Phân loại FTSE của thị trường chứng khoán tính đến tháng 9 năm 2018

Cụ thể, theo BSC, so với các nước thuộc nhóm thị trường mới nổi thứ cấp như Trung Quốc có 6 tiêu chí chưa đạt và 1 tiêu chí giới hạn, Ấn Độ có 6 tiêu chí chưa đạt và 4 tiêu chí giới hạn và Phillipines có 2 tiêu chí chưa đạt và 5 tiêu chí giới hạn thì Việt nam đang có cơ hội không nhỏ lọt vào danh sách theo dõi trong tháng 9/2018.

Trường hợp được đưa vào danh sách theo dõi, Việt Nam cần 1-2 năm cải thiện để chính thức nâng hạng vào tháng 3 và tháng 9 hàng năm.

“Thị trường nâng hạng sẽ có những tác động khá mạnh đến thị trường chứng khoán ở một số điểm như: Là động lực để cơ quan quản lý tiếp tục cải cách, nâng cấp thị trường. Thứ hai, ảnh hưởng tích cực lên tâm lý nhà đầu tư và ảnh hưởng ngắn hạn hoạt động mua đón đầu cơ cấu danh mục của các ETF mua theo chỉ số”, BSC cho biết tại báo cáo.

Trong một báo cáo của BVSC cũng cho biết, nếu được vào danh sách theo dõi nâng hạng trong kỳ phân loại tháng tới và có những sự cải thiện cần thiết để thỏa mãn tiêu chí cuối cùng này, Việt Nam có thể sẽ chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi hạng 2 vào tháng 9/2019, sau khi đã thỏa mãn điều kiện tối thiểu 1 năm trong danh sách theo dõi của FTSE.

“Theo quan sát của chúng tôi, việc được đưa vào danh sách theo dõi vào tháng 9/2015 đã có tác động tích cực lên thị trường chứng khoán Ả Rập Xê Út. Do vậy, chúng tôi tin rằng việc được vào danh sách theo dõi trong kỳ phân loại tháng tới sẽ có tích cực đến thị trường chứng khoán Việt Nam”, nhóm chuyên gia BVSC đưa ra dự báo.

 

BẢO VY/ Bizlive


Bài viết xem thêm