Home Credit năm thứ hai liên tiếp được vinh danh Top 100 doanh nghiệp bền vững

home credit nam thu hai lien tiep duoc vinh danh top 100 doanh nghiep ben vung 658242ef75706

Chú thích ảnh

2023 là năm thứ 2 liên tiếp Home Credit tham gia Chương trình CSI và tiếp tục trở thành công ty tài chính tiêu dùng duy nhất được vinh danh trong Top 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững. Với việc đạt được điểm số tại hầu hết các chỉ tiêu nêu trên là sự ghi nhận cho những nỗ lực vượt trội của Home Credit trong việc triển khai hiệu quả các hoạt động phát triển bền vững.

Với 6 trụ cột chính bao hàm các khía cạnh của ESG, Home Credit coi tài chính có trách nhiệm và trao quyền trong môi trường chuyển đổi số là những trọng tâm.

Là một trong những công ty tài chính số dẫn đầu tại Việt Nam, phục vụ hơn 15 triệu khách hàng trong suốt 15 năm qua, Home Credit đã đưa phát triển bền vững vào hoạt động kinh doanh và hoạt động cộng đồng, nhằm hỗ trợ các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Trong đó, Home Love và Home for Life là 2 dự án tiêu biểu của Home Credit trong năm 2023, bởi tính nhân văn và sự thiết thực mà dự án mang lại cho những người dân nghèo, đặc biệt là các chị em phụ nữ và những em nhỏ dân tộc thiểu số.