Khoảng cách đáng kể về mức độ sẵn sàng cho AI của các công ty

khoang cach dang ke ve muc do san sang cho ai cua cac cong ty 655e0fe89e38f
Chú thích ảnh
Chỉ có 27% các tổ chức tại Việt Nam sẵn sàng triển khai và khai thác các công nghệ được hỗ trợ bởi AI.

Báo cáo này nhấn mạnh sự chuẩn bị của các công ty trong việc triển khai và áp dụng AI, đồng thời, chỉ ra những lỗ hổng nghiêm trọng trên các trụ cột và cơ sở kinh doanh chủ chốt có thể gây ra những rủi ro nghiêm trọng trong tương lai gần.

Theo đó, chỉ có 27% các tổ chức tại Việt Nam hoàn toàn sẵn sàng triển khai và khai thác các công nghệ được hỗ trợ bởi Trí tuệ Nhân tạo AI.

Tuy nhiên, kết quả từ Chỉ số cũng có những tín hiệu tích cực, khi các công ty ở Việt Nam đang thực hiện nhiều biện pháp chủ động để chuẩn bị cho một tương lai tập trung vào AI. Khi nói đến việc xây dựng chiến lược AI, 99% tổ chức đang có một chiến lược rõ ràng nhằm triển khai AI hoặc đang lên kế hoạch phát triển.

Hơn 8/10 tổ chức (87%) được phân loại là Pacesetters hoặc Chasers (đã chuẩn bị/chuẩn bị ở mức độ trung bình), chỉ có 2% thuộc phân loại Laggards (không chuẩn bị). 99% người được hỏi cho biết mức độ cấp thiết phải triển khai công nghệ AI trong tổ chức của họ đã tăng lên trong 6 tháng qua, trong đó cơ sở hạ tầng CNTT và an ninh mạng được cho là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu để triển khai AI.