Kiến nghị tạm ứng hơn 2.000 tỷ đồng cho tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên

Thứ sáu, 08 Tháng 3 2019 15:15

UBND TP.HCM vừa có công văn gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc tạm ứng vốn cho dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên.

Tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên.

Theo đó, để giải quyết việc thanh toán nợ đọng cho các nhà thầu nước ngoài, hạn chế phát sinh khiếu kiện, cũng như tiếp tục triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ cam kết, UBND TP.HCM kiến nghị Thủ tướng giao UBND Thành phố thực hiện các thủ tục điều chỉnh dự án ngay sau khi nhận được hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đồng thời, kiến nghị Thủ tướng chấp thuận cho tạm ứng từ ngân sách Trung ương với số tiền là 2.158,5 tỷ đồng. UBND TP chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục hoàn trả tạm ứng ngay sau khi được Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí kế hoạch vốn cho dự án. Trong trường hợp ngân sách Trung ương không thể tạm ứng cho dự án, UBND TP.HCM kiến nghị Thủ tướng xem xét, chấp thuận cho UBND TP được thực hiện tạm ứng từ ngân sách TP với số tiền 2.158,5 tỷ đồng.

UBND TP.HCM cho biết, dự án tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên được thực hiện từ nguồn vốn ODA do ngân sách Trung ương bố trí và nguồn vốn đối ứng từ ngân sách TP. Theo kế hoạch vốn trung hạn 2016 - 2020, dự án được bố trí 7.500 tỷ đồng so với nhu cầu đăng ký là 20.500 tỷ đồng, số còn lại đã được bố trí trong năm 2016 và 2017 là 2.709 tỷ đồng. Riêng năm 2018 và 2019, do vướng mắc trong việc điều chỉnh tổng mức đầu tư nên số vốn còn lại trong kế hoạch vốn trung hạn đã không được bố trí là 4.791 tỷ đồng. Nguồn vốn đối ứng trong năm 2018 và 2019 cho dự án đã được UBND TP bố trí kế hoạch vốn đầy đủ theo đề nghị của chủ đầu tư (Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP).

Tuy nhiên, vào cuối năm 2018, trong kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019 của Bộ Kế hoạch Đầu tư, dự án metro Bến Thành - Suối Tiên vẫn không được bố trí vốn.

Trong bối cảnh khó khăn nêu trên, để đảm bảo tiến độ thanh toán cho các nhà thầu theo hợp đồng đã ký kết, chủ đầu tư đề nghị UBND TP xem xét việc tạm ứng từ ngân sách TP với số tiền tạm ứng đợt 1 năm 2019 là 2.158,5 tỷ đồng. Song căn cứ theo các quy định về tạm ứng vốn đầu tư, dự án tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên chỉ được tạm ứng từ ngân sách Trung ương, không đủ điều kiện để tạm ứng từ ngân sách TP.

 

HUYỀN TRÂM/ Bizlive


Bài viết xem thêm