MISA QLTS là sản phẩm Make in Vietnam xuất sắc hạng mục Chính phủ số

Lễ trao giải nằm trong khuôn khổ sự kiện Diễn đàn Quốc gia về phát triển Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2023 (VFTE 2023) được tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh.

Chú thích ảnh
Ông Trần Mạnh Dũng đại diện Khối Kinh doanh Hành chính sự nghiệp của MISA nhận giải Đồng ở hạng mục Sản phẩm số xuất sắc cho Chính phủ số với MISA QLTS.

Theo Quyết định 749/QĐ-TTg về phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, cơ sở dữ liệu về tài sản công là 1/12 cơ sở dữ liệu quốc gia thành phần cần được ưu tiên triển khai theo Quyết định 2376/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.

Trên tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, MISA đã nghiên cứu, phát triển phần mềm quản lý tài sản MISA QLTS đáp ứng nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về tài sản công toàn địa phương, chuẩn bị cho việc tích hợp với CSDL quốc gia thống nhất.

MISA QLTS là giải pháp số hợp nhất các nghiệp vụ về quản lý tài sản công trên cùng 1 hệ thống như: mua sắm, trang cấp; quản lý tài sản sở hữu toàn dân; quản lý thông tin; ghi tăng, ghi giảm; đánh giá lại; thay đổi thông tin; tính hao mòn, khấu hao; điều chuyển; kiểm kê, thanh lý; bảo dưỡng, khai thác; thống kê, báo cáo… Qua đó giúp tự động hóa hoàn toàn quy trình quản lý tài sản trong các cơ quan, đơn vị nhà nước, tiết kiệm tối đa thời gian, nguồn lực và tăng cường tính minh bạch, chính xác.