Ngân hàng Shinhan Việt Nam 2 năm liền đạt danh hiệu ‘Ngân hàng lưu ký giám sát tiêu biểu’

ngan hang shinhan viet nam 2 nam lien dat danh hieu ngan hang luu ky giam sat tieu bieu 6552325c6e849

Chú thích ảnh

Giải thưởng được VSDC trao tặng, ghi nhận các thành viên có đóng góp tích cực cho hoạt động lưu ký và Ngân hàng giám sát trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Ngân hàng Shinhan là một trong ba ngân hàng nước ngoài nhận được giải thưởng này.

Ngân hàng Shinhan là một trong những ngân hàng nước ngoài đầu tiên được cấp phép hoạt động lưu ký tại Việt Nam vào năm 2017, và hiện là ngân hàng cung cấp dịch vụ lưu ký tài sản hàng đầu cho cho các ngân hàng lưu ký toàn cầu, các công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm, các quỹ đầu tư, đặc biệt là các quỹ đến từ Hàn Quốc và các định chế đầu tư khác.

Dịch vụ chứng khoán tại Ngân hàng Shinhan cung cấp dịch vụ quản lý tài khoản vốn, dịch vụ lưu ký, thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán, thực hiện quyền, thu hộ cổ tức và lãi trái phiếu, báo cáo tài khoản tiền và tài khoản chứng khoán, dịch vụ bỏ phiếu theo ủy quyền, dịch vụ ngoại hối và các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động đầu tư của khách hàng trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Năm 2019, Ngân hàng triển khai dịch vụ Quản trị quỹ và Ngân hàng giám sát đối với các quỹ đầu tư chứng khoán trong nước nhằm cung cấp dịch vụ quản trị quỹ cho các quỹ mở, quỹ ETF và quỹ thành viên.