Những chính sách có hiệu lực từ 1/4

Thứ sáu, 01 Tháng 4 2022 08:52

Từ hôm nay, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu được giảm 50% theo đề xuất của Chính phủ trước đó. Hóa đơn điện tử từ tháng 4 này được triển khai đồng bộ trên toàn quốc, sau khi thí điểm thực hiện tại 6 địa phương từ tháng 11/2021. Từ 15/4, hạn ngạch nhập khẩu gạo từ Campuchia với thuế suất ưu đãi đặc biệt bắt đầu có hiệu lực, theo thông tư hướng dẫn của Bộ Công Thương.

Giảm 2.000 đồng thuế môi trường trên mỗi lít xăng

Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực từ hôm nay đến hết 31/12 năm nay.

Việc giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng góp phần trực tiếp làm giảm giá bán lẻ xăng, dầu

Việc giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng góp phần trực tiếp làm giảm giá bán lẻ xăng, dầu. Ảnh minh họa.

Theo đó, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu được giảm 50% theo đề xuất của Chính phủ trước đó.

Với mức giảm này, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng còn 2.000 đồng/lít; dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn là 1.000 đồng/lít; mỡ nhờn là 1.000 đồng/kg.

Việc giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng góp phần trực tiếp làm giảm giá bán lẻ xăng, dầu tương ứng là 2.200 đồng/lít đối với xăng; 1.100 đồng/lít đối với dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn; 1.100 đồng/kg đối với mỡ nhờn; 770 đồng/lít đối với dầu hỏa.

Từ việc giảm giá thành các mặt hàng vừa nêu góp phần hạn chế gia tăng chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm ổn định lạm phát.

Ngoài ra, việc giảm thuế còn là việc chia sẻ một phần lợi ích của Nhà nước đối với người dân, doanh nghiệp.

Hướng dẫn mới về tái cơ cấu doanh nghiệp không đủ điều kiện cổ phần hóa

Từ hôm nay (1/4), Thông tư 05/2022 hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp không đủ điều kiện cổ phần hóa và chuyển nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp, do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có chức năng mua, bán, xử lý nợ, có hiệu lực.

Theo Thông tư 05, việc tái cơ cấu doanh nghiệp phải được đồng thuận giữa cơ quan đại diện chủ sở hữu doanh nghiệp tái cơ cấu với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mua bán nợ Việt Nam (DATC) và/hoặc các chủ nợ tham gia tái cơ cấu (lập biên bản thỏa thuận giữa các bên). DATC được quyền chủ động đàm phán mua nợ với các chủ nợ và đề xuất phương án tái cơ cấu doanh nghiệp phù hợp với quy định.

Doanh nghiệp tái cơ cấu có trách nhiệm thực hiện xử lý số cổ phần không bán hết theo quy định. Trường hợp không bán hết số cổ phần cho các nhà đầu tư theo phương thức thỏa thuận sau khi bán đấu giá công khai không thành công hoặc không bán hết số cổ phần chào bán của cuộc đấu giá công khai theo quy định, Ban chỉ đạo cổ phần hóa, tái cơ cấu xem xét, quyết định chào bán cho DATC và các chủ nợ theo nguyên tắc thỏa thuận với giá bán cổ phần không thấp hơn mệnh giá.

Trường hợp DATC và các chủ nợ vẫn không mua hết số cổ phần chào bán quy định thì Ban chỉ đạo cổ phần hóa, tái cơ cấu báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ để chuyển doanh nghiệp tái cơ cấu thành công ty cổ phần trước khi tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Hướng dẫn giám sát, đánh giá hoạt động đầu tư nước ngoài

Cũng từ hôm nay, Thông tư 02/2022 hướng dẫn việc giám sát, đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, của Bộ Kế hoạch & Đầu tư có hiệu lực.

Thông tư hướng dẫn định kỳ 6 tháng hay 1 năm hoặc đột xuất theo đề nghị của cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan đăng ký đầu tư, người theo dõi báo cáo cơ quan chịu trách nhiệm theo dõi bằng văn bản về tình hình triển khai, hoạt động, các vướng mắc của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài và dự án có vốn đầu tư nước ngoài thuộc địa bàn, lĩnh vực được phân công.

Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động đầu tư thì báo cáo cơ quan chịu trách nhiệm theo dõi xem xét, quyết định.

Áp dụng hóa đơn điện tử trên toàn quốc

Từ tháng 4 này, việc áp dụng hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh ở 57 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thực hiện, theo Quyết định số 206 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế 57 tỉnh, thành phố có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại địa phương, tổ chức tập huấn cho người nộp thuế và cán bộ thuế quy định về hóa đơn điện tử.

Trước đó, từ tháng 11/2021, hóa đơn điện tử đã được triển khai tại 6 tỉnh, thành phố là Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh Bình Định.

Người lao động được làm thêm tối đa 60h/tháng

Có hiệu lực từ ngày đầu tiên của tháng 4, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giờ làm thêm trong một tháng và một năm đối với người lao động đã được nới trần thời gian làm thêm so với hiện hành.

Nghị quyết nêu rõ khi người sử dụng lao động có nhu cầu và được sự đồng ý của người lao động thì số giờ làm thêm mỗi tháng là trên 40h nhưng không quá 60h. Trường hợp người sử dụng lao động có nhu cầu và được sự đồng ý của người lao động thì số giờ làm thêm mỗi năm là trên 200h nhưng không quá 300h.

Ngoài ra, Nghị quyết này cũng đề cập một số trường hợp không được nâng giờ làm thêm, như người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi; người lao động là người khuyết tật nhẹ suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên, khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng; người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; lao động nữ mang thai từ tháng thứ 7 hoặc từ tháng thứ 6 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Sửa hướng dẫn về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng

Từ 15/4, hoạt động kiểm toán độc lập của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thực hiện tối thiểu một số nội dung theo hướng dẫn mới từ Thông tư 24/2022 của Ngân hàng Nhà nước.

Trong số đó phải kể đến việc kiểm toán hoạt động hệ thống kiểm soát nội bộ đối với việc lập và trình bày báo cáo tài chính cũng như đánh giá nội bộ về mức đủ vốn của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Việc kiểm kiểm toán độc lập phải đảm bảo hệ thống thông tin tài chính và thông tin quản lý trung thực, hợp lý, đầy đủ và kịp thời.

Thông tư 24 nêu rõ việc kiểm toán độc lập tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để phục vụ yêu cầu thanh tra, giám sát ngân hàng theo quy định của Chính phủ và pháp luật có liên quan.

Nhập khẩu 300.000 tấn gạo từ Campuchia với thuế suất ưu đãi đặc biệt

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 06/2022 hướng dẫn việc nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2021 và 2022.

Đối tượng áp dụng là các thương nhân nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Theo đó, tổng lượng hạn ngạch năm 2022 đối với mặt hàng gạo là 300.000 tấn, tương tự hạn ngạch của năm 2021. Trường hợp mặt hàng nhập khẩu là thóc thì tỷ lệ quy đổi là 2kg thóc = 1kg gạo. Đối với mặt hàng lá thuốc lá khô là 3.000 tấn mỗi năm.

Điều kiện để được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt là hàng hóa nhập khẩu phải có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S (C/O form S) do Bộ Thương mại Campuchia hoặc cơ quan được ủy quyền cấp theo quy định của phía Campuchia và làm thủ tục hải quan nhập khẩu tại các cặp cửa khẩu quy định.

Riêng đối với mặt hàng lá thuốc lá khô, thương nhân nhập khẩu phải có giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan do Bộ Công Thương cấp.

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô hướng dẫn tại Thông tư này được điều hành theo phương thức trừ lùi tự động tại cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu.

Thông tư 06 có hiệu lực t15/4 đến hết 31/12 năm nay.

Hỗ trợ tiền đào tạo, bồi dưỡng lao động ngành du lịch

Thông tư 12 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung và mức chi từ ngân sách Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch có hiệu lực từ 9/4.

Theo đó, kể từ thời điểm này, doanh nghiệp, tổ chức về du lịch được hỗ trợ một phần kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho lao động nghề du lịch.

Cụ thể, người tham gia khóa đào tạo nghề đến 3 tháng, mức hỗ trợ tính theo mức thu học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 4,5 triệu đồng/người/khóa đào tạo.

Người tham gia khóa đào tạo nghề trên 3 tháng, mức hỗ trợ tính theo tháng, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 1,5 triệu đồng/người/tháng và thời gian hỗ trợ tối đa không quá 6 tháng.

Người mua Vietlott có thể được hoàn trả tiền

Một trong những nội dung mới được bổ sung tại Thông tư 18 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán, có hiệu lực từ 28/4 công ty xổ số điện toán phải hoàn trả tiền mua vé xổ số tự chọn số điện toán cho tất cả người tham gia dự thưởng.

Một số trường hợp áp dụng việc hoàn tiền như lịch quay số mở thưởng được thông báo là bị hủy bỏ do sự cố kỹ thuật hoặc trường hợp bất khả kháng xảy ra do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn nhưng chưa có lịch quay số mở thưởng tổ chức lại; hoặc có lịch quay số mở thưởng lại nhưng thời gian quay số mở thưởng chậm hơn 72h so với lịch ban đầu.

Trường hợp kết quả quay số mở thưởng đã công bố bị hủy bỏ theo kết luận của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền (Bộ Tài chính, cơ quan công an, cơ quan thanh tra, kiểm tra) cũng là một trường hợp khác mà người mua sẽ được hoàn tiền.

Cũng theo Thông tư 18, vé xổ số được đề nghị hoàn trả tiền phải đáp ứng đủ điều kiện như vé xổ số lĩnh thưởng.

 

 

Ngọc Hà/NDHBài viết xem thêm