Những chính sách có hiệu lực từ tháng 3

Thứ ba, 01 Tháng 3 2022 08:44

Từ hôm nay, Nghị định 02/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực. Từ 15/3, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng được tăng 7,4% so với thời điểm tháng 12/2021. 19 trường hợp nhà, đất được miễn lệ phí trước bạ theo Nghị định 10/2022 có hiệu lực từ 1/3.

Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng tăng 7,4%

Theo Thông tư 37/2021 của Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội có hiệu lực từ 15/3, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng được tăng 7,4% so với thời điểm tháng 12/2021.

Từ 15/3, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng được tăng 7,4% so với thời điểm 12/2021.

Từ 15/3, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng được tăng 7,4% so với thời điểm tháng 12/2021. Ảnh: Báo Tin tức.

Những trường hợp được tăng lương, trợ cấp là cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng; cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

Nghị định hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ 1/3

Từ hôm nay, Nghị định 02/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực.

Một trong những quy định nổi bật của Nghị định 02 là việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng phải đảm bảo 4 điều kiện. Một là, có hợp đồng mua bán, thuê mua được lập theo quy định. Trường hợp các bên đã ký hợp đồng trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành phải có hợp đồng đã ký kết. Hai là thuộc diện chưa nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận). Ba là hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng phải thuộc diện không có tranh chấp, khiếu kiện; nhà, công trình xây dựng thuộc hợp đồng mua bán, thuê mua không thuộc diện bị kê biên, thế chấp để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ theo quy định, trừ trường hợp được bên nhận thế chấp đồng ý.

Nghị định 02 cũng quy định trường hợp nhà đầu tư được lựa chọn làm chủ đầu tư dự án bất động sản thì phải có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20ha hoặc không thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư đối với dự án có quy mô từ 20ha trở lên.

19 trường hợp nhà, đất được miễn lệ phí trước bạ

Theo Nghị định 10/2022 quy định về lệ phí trước bạ có hiệu lực từ 1/3, 19 trường hợp nhà, đất được miễn lệ phí trước bạ.

Trong đó, nhà, đất nhận thừa kế hoặc là quà tặng của những người thân trong gia đình, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Nhà, đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê theo hình thức trả tiền thuê đất một lần và sử dụng vào mục đích công cộng; thăm dò, khai thác khoáng sản; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng… cũng thuộc diện được miễn lệ phí trước bạ.

Quy định miễn lệ phí trước bạ còn được áp dụng với nhà, đất sử dụng vào mục đích cộng đồng của các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng được Nhà nước công nhận hoặc được phép hoạt động; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa hay nhà, đất, tài sản đặc biệt, chuyên dùng, phục vụ quốc phòng, an ninh; nhà, đất thuộc tài sản công dùng làm trụ sở cơ quan của cơ quan Nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân.

Tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất khẩu trang, găng tay y tế

Từ ngày 15/3, một số mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch sẽ tạm dừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất theo Thông tư 03/2022 của Bộ Công Thương.

Cụ thể, các mã hàng khẩu trang (6307.90.40; 6307.90.90), găng tay (6210.10.90) và bộ trang phục phòng chống dịch (6210.10.90) sẽ tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất.

Bộ Công Thương cũng hướng dẫn với những lô hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế, bộ trang phục phòng chống dịch đã làm thủ tục hải quan tạm nhập từ  1/1/2022 đến trước ngày 15/3/2022 được tiếp tục thực hiện tái xuất theo quy định tại Nghị định 69/2018.

Giám sát tuân thủ đối với hoạt động chứng khoán

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 06/2022 hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, có hiệu lực từ 24/3.

Trong đó, Thông tư 06 hướng dẫn Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện giám sát tuân thủ pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về các hoạt động nghiệp vụ như cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch chứng khoán theo quy định; chấp thuận, thay đổi; hủy bỏ niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán và giám sát việc duy trì điều kiện niêm yết chứng khoán của các tổ chức niêm yết.

Việc chấp thuận, thay đổi; hủy bỏ niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán và giám sát việc duy trì điều kiện niêm yết chứng khoán của các tổ chức niêm yết cũng thuộc diện nghiệp vụ cần được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giám sát.

Quy định mới về hoạt động trạm thu phí đường bộ

Theo Thông tư 45/2021 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về hoạt động trạm thu phí đường bộ có hiệu lực từ 31/3, trạm thu phí đường bộ phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đầu tư hoặc trong đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Hình thức thu tiền dịch vụ cho trạm thu phí phải áp dụng thu phí tự động và công nghệ tiên tiến, hiện đại. Trường hợp áp dụng hình thức khác phải được cấp có thẩm quyền cho phép. Trường hợp trạm thu phí hoàn vốn cho dự án đối tác công tư phải đảm bảo hiệu quả đầu tư của dự án.

Thông tư 45 của Bộ Giao thông vận tải cũng yêu cầu công khai vị trí trạm thu phí trên phương tiện thông tin đại chúng trung ương và địa phương.

Kể từ 31/3, Thông tư 45 sẽ thay thế cho Thông tư 15/2020 của Bộ Giao thông vận tải quy định về hoạt động của trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ.

 

Ngọc Hà/NDH


Bài viết xem thêm