Sửa đổi quy định về quản lý định vụ phát thanh, truyền hình

sua doi quy dinh ve quan ly dinh vu phat thanh truyen hinh 65425e4231fa1
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm chia sẻ tại buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm đánh giá, Nghị định 71/2022/NĐ-CP (Nghị định 71) là nghị định rất quan trọng, đặc biệt các doanh nghiệp được chủ động biên tập, phân loại nội dung VOD là phim, chương trình thể thao, giải trí. Nghị định cũng tạo mặt bằng pháp lý giữa doanh nghiệp Việt Nam cung cấp các dịch vụ trong nước và doanh nghiệp nước ngoài cung cấp các dịch vụ xuyên biên giới vào Việt Nam.

Nghị định số 71 sửa đổi, bổ sung gồm 4 Điều, trong đó Điều 1 sửa đổi 14 Điều, bổ sung thêm 1 Điều của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP (Nghị định 06). Các quy định sửa đổi, bổ sung tập trung cụ thể hóa các quy định quản lý dịch vụ, đặc biệt đối với dịch vụ phát thanh, truyền hình trên mạng Internet chỉ cung cấp gói dịch vụ theo yêu cầu (OTT TV VOD), không cung cấp kênh chương trình; quản lý nội dung cung cấp trên dịch vụ (gồm nội dung theo yêu cầu, chương trình, kênh chương trình). Điều 2 Nghị định số 71 sửa đổi, bổ sung quy định về thời gian tiếp nhận, xử lý hồ sơ cấp giấy phép, cấp giấy chứng nhận. Điều 3 và Điều 4 Nghị định số 71 quy định về hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành.

Cũng tại buổi họp báo, liên quan việc các kênh mạng xã hội như Youtube có đăng tải nội dung về tin tức – việc này có vi phạm pháp luật, đại diện Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ TT&TT) cho rằng, theo quy định của pháp luật hiện hành thì các nội dung tin tức chỉ được các cơ quan báo chí đăng tải, nếu các cơ quan khác không có thẩm quyền vi phạm thì sẽ bị xử lý theo quy định.

Từ năm 2018, tại Việt Nam, dịch vụ phát thanh, truyền hình theo yêu cầu trên mạng internet (OTT TV VOD) bắt đầu phát triển với sự tham gia của các doanh nghiệp nước ngoài.

Với các doanh nghiệp trong nước, nội dung theo yêu cầu (VOD) phải thực hiện biên tập chặt chẽ bởi cơ quan có giấy phép hoạt động truyền hình. Tuy nhiên, nội dung VOD trên các dịch vụ OTT TV VOD của doanh nghệp nước ngoài không biên tập, phân loại, cảnh báo theo quy định pháp luật Việt Nam, dẫn tới nhiều nội dung vi phạm các điều cấm, như: Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam; vi phạm thuần phong, mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Để kịp thời bổ sung quy định điều chỉnh trực tiếp đến loại dịch vụ này, Bộ TT&TT đã đề xuất và được Chính phủ giao sửa đổi, bổ sung các quy định tại Nghị định số 06 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình.

Ngay từ giữa năm 2018, Bộ TT&TT đã khẩn trương thực hiện các quy trình, thủ tục và triển khai xây dựng dự thảo Nghị định 71 theo quy định pháp luật. Dự thảo Nghị định được xây dựng đồng bộ với các quy định quản lý tại Nghị định số 06, gồm bổ sung quy định về quản lý dịch vụ OTT TV VOD; quản lý biên tập, phân loại, biên dịch nội dung VOD và tỉ lệ nội dung Việt Nam trên dịch vụ OTT TV VOD bên cạnh việc cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong quản lý dịch vụ phát thanh, truyền hình, đặc biệt là dịch vụ OTT TV VOD. Đến ngày 3/7/2019, Bộ TT&TT đã trình Chính phủ hồ sơ dự thảo Nghị định để Chính phủ xem xét, ban hành.

Nội dung VOD trên dịch vụ OTT TV VOD bao gồm các thể loại phim, trong bối cảnh Luật Điện ảnh hiện hành chưa có quy định chi tiết về quản lý phim trên không gian mạng. Và cũng tại thời điểm này, Chính phủ cũng đang giao Bộ VHTT&DL tham mưu xây dựng Luật Điện ảnh mới nhằm bổ sung quy định quản lý điện ảnh, trong đó có quy định về quản lý phim trên không gian mạng. Vì lý do đó, Chính phủ đã yêu cầu Bộ TT&TT tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Chính phủ ban hành sau khi Quốc hội ban hành Luật Điện ảnh mới.

Ngày 15/6/2022, Quốc hội đã ban hành Luật Điện ảnh, gồm 8 chương, 50 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2023. Luật Điện ảnh 2022 được ban hành đã bổ sung quy định chi tiết về việc phổ biến phim trên không gian mạng tại Điều 21 với quan điểm quản lý phim trên không gian mạng rất hiện đại.

Căn cứ quy định về phổ biến phim trên không gian mạng tại Luật Điện ảnh, Bộ TT&TT đã hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Chính phủ xem xét ban hành. Sau đó, ngày 1/10/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2023.

Nghị định số 71 đã sửa đổi, bổ sung 15/32 điều của Nghị định số 06 được Chính phủ ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2023, sẽ đảm bảo quản lý hiện đại, phù hợp xu hướng thế giới, thúc đẩy thị trường truyền hình trả tiền Việt Nam phát triển. Doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài cung cấp xuyên biên giới vào Việt Nam được kinh doanh trên cùng mặt bằng pháp lý.

Hiện nay, Bộ TT&TT đang hoàn chỉnh văn bản hợp nhất Nghị định số 71 và Nghị định số 06 để thống nhất áp dụng các quy định, tạo thuận lợi trong quản lý thực hiện từ ngày 1/1/2023. Trong thời gian tới, Bộ TT&TT sẽ tổ chức phổ biến những quy định mới tại Nghị định số 71 và ban hành văn bản hợp nhất hai nghị định này.