Tập đoàn TTC và PJICO hợp tác, cộng hưởng thương hiệu

tap doan ttc va pjico hop tac cong huong thuong hieu 65425f3c27ade

Chú thích ảnh

Theo đó, TTC và PJICO hợp tác kinh doanh dựa trên thế mạnh và định hướng phát triển của nhau, hướng đến phát triển bền vững, nâng cao giá trị dịch vụ, sản phẩm trên thị trường. Đây cũng là dấu mốc khởi đầu để hai bên cùng song hành, mở rộng tệp khách hàng trên tất cả lĩnh vực, giúp gia tăng nguồn khách hàng tiềm năng và quảng cáo chéo thông qua hệ sinh thái của các bên.

Cụ thể, Tập đoàn TTC dành quyền ưu tiên cho PJICO áp dụng chính sách ưu đãi thực hiện dịch vụ bảo hiểm cho sản phẩm, dịch vụ do TTC phát triển, hợp tác đầu tư, phân phối độc quyền; cùng nhiều chính sách ưu đãi khác của Tập đoàn TTC và các công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn. Còn PJICO cam kết ưu tiên cho Tập đoàn TTC đa dạng sản phẩm, dịch vụ mà PJICO có quyền sử dụng, phân phối theo các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật.