Quay lại trang chủ

Thế giới số


8 smartphone đáng chú ý giảm giá đầu tháng 10

8 smartphone đáng chú ý giảm giá đầu tháng 10

Galaxy S21 Ultra giảm nhiều nhất với 4 triệu đồng, còn loạt iPhone 12 cũng được điều chỉnh giá sau khi iPhone 13 ra mắt

Xem thêm