Thúc đẩy chiến lược tăng trưởng xanh cùng chương trình: Ứng phó với Biến đổi khí hậu

thuc day chien luoc tang truong xanh cung chuong trinh ung pho voi bien doi khi hau 6556269f520d7

Ngày 25/9/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1393/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020 tầm nhìn đến năm 2050 đề ra hai nhiệm vụ chiến lược: Thứ nhất, xanh hoá sản xuất công nghiệp hoá sạch thông qua rà soát, điều chỉnh những quy hoạch ngành hiện có, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên, khuyến khích phát triển công nghệ xanh, nông nghiệp xanh. Thứ hai, xanh hoá lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững.

Thời kỳ 10 năm từ 2011 – 2020 và 2 năm thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Việt Nam đã đạt được những bước tiến quan trọng, đã có nhiều kết quả tích cực từ xây dựng cơ chế, chính sách, nhận thức của cộng đồng.

Lĩnh vực công nghiệp quy hoạch: tổng thể ngành điện, các nhà máy điện, các ngành, phân ngành công nghiệp, các phân ngành và cơ sở tác động mạnh tới môi trường nhằm phát triển ngành bền vững, sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, kiểm soát: ô nhiễm, chất thải hiệu quả.

Xây dựng khung pháp lý về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất và đời sống, tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng tối thiểu và dán nhãn năng lượng cho các sản phẩm tư liệu sản xuất và thiết bị tiêu dùng.

Chú thích ảnh

Về nông nghiệp, đã ban hành Luật Thủy lợi, Luật Thủy sản, Luật Lâm nghiệp và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn và quy định tiêu chuẩn xanh cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đã được ban hành, ứng dụng và mang lại hiệu quả thực tế cho sản xuất kinh doanh.

Mô hình thí điểm  được đánh giá là tiêu biểu về kinh tế tuần hoàn, xanh, bền vững, nuôi trồng xanh đến sản xuất và chế biến thủy sản bền vững của Tập đoàn STP đã xây dựng mô hình nuôi trồng thủy sản kết hợp trải nghiệm kiểm mẫu, sản xuất các sản phẩm chất lượng cao, vệ sinh an toàn, thân thiện môi trường, hệ sinh thái, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn GlobalGap, ASC.

Chú thích ảnh

Đối mặt với khó khăn do nguồn lực thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh hiện nay chưa rõ ràng đặc biệt trong bối cảnh suy giảm kinh tế và cắt giảm đầu tư công. Giai đoạn 2021 – 2030, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang rất nỗ lực trong việc huy động các nguồn lực, đặc biệt là các nguồn lực tín dụng từ thị trường.

Giải pháp thúc đẩy thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh được đưa ra bao gồm hoàn thiện khung chính sách: tài chính tăng trưởng xanh; phân bổ và quản lý ngân sách quốc gia, phục vụ thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh. Cân bằng hài hòa các mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính với các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội. Đây sẽ là giải pháp quan trọng thúc đẩy quá trình chuyển đổi nền kinh tế gắn với chuyển đổi các mô hình tăng trưởng giúp cho Việt Nam có thể giải quyết thách thức từ biến đổi khí hậu.

Kính mời quý khán giả tiếp tục theo dõi chương trình Ứng phó với Biến đổi khí hậu phát mới lúc 10h50 thứ 6 hàng tuần và phát lại lúc 13h50 thứ tư tuần kế tiếp với thời lượng khoảng 10 phút trên kênh Hà Nội 1 Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.