Mỗi năm có 1 triệu kilogram kim cương trút xuống Thổ tinh

Mỗi năm có 1 triệu kilogram kim cương trút xuống Thổ tinh

Kim cương hình thành từ các-bon trong điều kiện nhiệt độ và áp suất cao. Trên Trái Đất, kim cương hình thành ở độ sâu khoảng 160 km dưới lòng đất. Sau đó, những dòng magma của núi lửa đưa kim cương đến gần mặt đất và con người khai ...

Xem thêm