Công ty thủy điện Buôn Kuốp vượt kế hoạch 6 tháng đầu năm 2024

cong ty thuy dien buon kuop vuot ke hoach 6 thang dau nam 2024 668c928fccf00
Chú thích ảnh
Nhà máy Thủy điện Srêpốk 3 là 01 trong 03 nhà máy do Công ty Thủy điện Buôn Kuốp quản lý.

Cùng với đó, các tổ máy luôn được duy tu, bảo dưỡng, nên có độ khả dụng cao, vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng tốt phương thức huy động của Hệ thống điện Quốc gia. 

Sản lượng điện sản xuất 6 tháng đầu năm 2024 của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp là 683 triệu kWh, đạt 103% so với sản lượng kế hoạch do EVNGENCO3 giao. Trong đó, Nhà máy Thủy điện Buôn Kuốp (Công suất 280MW) sản xuất được 324 triệu kWh; Thủy điện Buôn Tua Srah (Công suất 86MW) sản xuất 124 triệu kWh và Thủy điện Srêpốk 3 (Công suất 220MW) sản xuất 246 triệu kWh, góp phần vào việc đảm bảo cung ứng điện cho Hệ thống điện Quốc gia trong giai đoạn mùa khô vừa qua.

Chú thích ảnh
Hội nghị công tác phối hợp điều tiết hồ chứa thủy điện Buôn Tua Srah đảm bảo sản xuất, dân sinh vùng hạ du và và cung ứng điện mùa khô năm 2024.

Song song đó, Công ty luôn đảm bảo cấp nước cho hạ du và chủ động làm việc với các địa phương, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia về tình hình thủy văn các hồ chứa, nhu cầu cấp nước hạ du để có sơ sở lập phương thức vận hành tối ưu; khai thác các tổ máy hiệu quả, đảm bảo dòng chảy, môi trường và cấp nước phục vụ sinh hoạt, canh tác của người dân; thực hiện tốt công tác đại tu tổ máy H1 – Nhà máy Thủy điện Buôn Kuốp và sửa chữa thường xuyên các tổ máy, đảm bảo chất lượng, tiến độ; tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung của kế hoạch công tác an toàn vệ sinh lao động,  phòng cháy chữa cháy  và  cứu nạn cứu hộ, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai  và tìm kiếm cứu nạn.